< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Programma: ECONOMIE

Code ISE: EB

Omschrijving ISE: FINANCIERING ONDERNEMINGEN


Begrotingsartikel: EC0-9ECBTBA-OW

Omschrijving: ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 17.209 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 17.209 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 16.268 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 16.268 0 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 21.962 0 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 16.519 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 16.519 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 16.519 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 16.519 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 9.479 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 9.479 0 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf