< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: VLAAMSE BELASTINGDIENST

Programma: FISCALITEIT

Code ISE: CD

Omschrijving ISE: FISCALITEIT


Begrotingsartikel: CE0-9CDGADJ-OW

Omschrijving: ONROERENDE VOORHEFFING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 337.990 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-17 BBT FB.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 318.270 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 318.270 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 316.784 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 316.784 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 291.207 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 288.476 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 288.476 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 288.476 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 288.476 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 289.648 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 289.648 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf