< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: QZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: QG0-1QAG2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 19.708 19.708 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 19.708 19.708 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 19.374 19.374 0
2023 Opmaak - ontwerp 19.374 19.374 0 VR 2022 2810 MED.0398-1BIS BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 18.778 18.708 0 VR 2023 1205 MED.0167-12 BBT Onroerend erfgoed.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 17.642 17.642 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 17.642 17.642 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 17.642 17.642 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 17.642 17.642 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 17.521 17.521 0
2022 Opmaak - ontwerp 17.521 17.521 0 VR 2021 2810 MED.0372-17 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf