< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: QZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: QB0-1QAE2ZY-IS

Omschrijving: SAR MINARAAD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.285 1.285 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.285 1.285 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.282 1.282 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.282 1.282 0 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.226 1.226 0 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 1.221 1.221 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 1.221 1.221 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.221 1.221 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.221 1.221 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 1.172 1.172 0
2022 Opmaak - ontwerp 1.172 1.172 0 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf