< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: WATERINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

Code ISE: MS

Omschrijving ISE: HAVEN- EN WATERBELEID


Begrotingsartikel: MB0-1MIH2SA-WT

Omschrijving: HAVEN- EN WATERBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.526 4.964 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.526 4.964 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 3.768 4.206 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 3.768 4.206 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.768 4.206 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3.768 4.206 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.968 5.406 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.968 5.406 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 2.545 1.231 0 VR 2022 2005 MED.0181-4 BBT MOW.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf