< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: MZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: MB0-1MAH2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 46.086 46.086 0 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 42.294 42.294 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 42.294 42.294 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 42.294 42.294 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 41.270 41.270 0
2022 Opmaak - ontwerp 41.270 41.270 0 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 42.492 42.489 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 40.783 40.783 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 40.783 40.783 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 40.608 40.608 0
2021 Opmaak - ontwerp 40.608 40.608 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf