< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: LANDBOUW EN ZEEVISSERIJ

Code ISE: KA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: KB0-1KDX4AC-WT

Omschrijving: FONDS TOEZICHT EN HANDHAVING LANDBOUWDECREET


Bedragen (x 1000€):

Download