< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: COMPETENTIES

Code ISE: JF

Omschrijving ISE: COMPETENTIES


Begrotingsartikel: JB0-1JFB2FY-IS

Omschrijving: VDAB


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 186.161 186.161 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 186.161 186.161 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 179.283 179.283 0
2023 Opmaak - ontwerp 179.283 179.283 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 213.785 188.824 0 VR 2023 1205 MED.0167-22 BBT WSE.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 167.142 167.142 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 167.142 167.142 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 167.142 167.142 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 167.142 167.142 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 167.083 167.083 0
2022 Opmaak - ontwerp 167.083 167.083 0 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf