< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: SPORT

Code ISE: HN

Omschrijving ISE: SPORT VOOR ALLEN


Begrotingsartikel: HB0-1HFD2NY-IS

Omschrijving: SPORT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 132.569 132.569 0 VR 2022 2810 MED.0398-27 BBT Sport.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 117.407 117.407 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 117.407 117.407 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 117.407 117.407 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 117.141 117.141 0
2022 Opmaak - ontwerp 117.141 117.141 0 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 126.441 126.441 0 VR 2022 2005 MED.0181-10 BBT Sport.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 116.035 115.840 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 116.035 115.840 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 115.200 115.200 0
2021 Opmaak - ontwerp 115.200 115.200 0 VR 2020 2810 MED.0346-12 BBT Sport 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf