< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: JEUGD

Code ISE: HF

Omschrijving ISE: JEUGDORGANISATIES


Begrotingsartikel: HB0-1HDI2FA-WT

Omschrijving: LANDELIJK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 36.178 36.178 0 VR 2022 2810 MED.0398-8 BBT Jeugd.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 34.085 34.085 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 34.085 34.085 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 34.085 34.085 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 33.270 33.270 0
2022 Opmaak - ontwerp 33.270 33.270 0 VR 2021 2810 MED.0372-25 BBT Jeugd.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 33.014 33.073 0 VR 2022 2005 MED.0181-7 BBT Jeugd.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 32.771 32.771 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 32.771 32.771 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 32.803 32.803 0
2021 Opmaak - ontwerp 32.803 32.803 0 VR 2020 2810 MED.0346-16 BBT Jeugd.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf