< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: BELEIDSVELDOVERSCHRIJDEND

Code ISE: HA

Omschrijving ISE: BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN


Begrotingsartikel: HB0-1HBX2AB-WT

Omschrijving: INTERMEDIAIRE ORGANISATIES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.127 4.127 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 4.127 4.127 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 4.204 4.204 0
2023 Opmaak - ontwerp 4.204 4.204 0 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 3.978 3.888 0 VR 2023 1205 MED.0167-10 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 3.978 3.978 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 3.978 3.978 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.978 3.978 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3.978 3.978 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3.825 3.825 0
2022 Opmaak - ontwerp 3.825 3.825 0 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf