< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: ZORG EN GEZONDHEID

Programma: PROVISIES

Code ISE: GJ

Omschrijving ISE: PREVENTIE


Begrotingsartikel: GE0-1GBF2JA-PR

Omschrijving: UITGAVEN IN HET PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID N.A.V. COVID-19


Bedragen (x 1000€):

Download