< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: OPGROEIEN

Code ISE: GU

Omschrijving ISE: GEINTEGREERD GEZINSBELEID


Begrotingsartikel: GB0-1GEF2UX-IS

Omschrijving: OPGROEIEN REGIE


Bedragen (x 1000€):

Download