< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: WELZIJN

Code ISE: GC

Omschrijving ISE: ARMOEDEBELEID


Begrotingsartikel: GB0-1GCI2CB-WT

Omschrijving: COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download