< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: PROVISIES

Code ISE: FA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: FC0-1FBD2AA-PR

Omschrijving: PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN (VOOR PERSONEEL, INSTELLINGEN EN LEERLINGEN) OM DE ONDERWIJSKWALITEIT TE VERHOGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – ontwerp 127.909 125.909 0
2022 Opmaak - goedgekeurd 62.000 60.000 0
2022 Opmaak - ontwerp 62.000 60.000 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 0 0 0
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 73.277 73.277 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 73.277 73.277 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 69.937 69.937 0
2021 Opmaak - ontwerp 69.937 69.937 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 0 0 0 RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf