< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OV

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FB

Omschrijving ISE: ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR


Begrotingsartikel: FB0-1FGD2BA-WT

Omschrijving: INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download