< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT EWI

Programma: INNOVATIE

Code ISE: EM

Omschrijving ISE: VALORISATIE ONDERZOEKSRESULTATEN


Begrotingsartikel: EB0-1EFB2MS-IS

Omschrijving: HOGER ONDERWIJS IOF - INTERFACEDIENSTEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 66.823 66.823 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 66.823 66.823 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 62.863 62.863 0
2023 Opmaak - ontwerp 62.863 62.863 0 VR 2022 2810 MED.0398-16 BBT EWI.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 59.768 59.768 0 VR 2023 1205 MED.0167-23 BBT EWI.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 59.768 59.768 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 59.768 59.768 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 59.768 59.768 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 59.768 59.768 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 57.684 57.684 0
2022 Opmaak - ontwerp 57.684 57.684 0 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf