< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: PROVISIES

Code ISE: CA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: CB0-1CBX2AC-PR

Omschrijving: VOOR HET ACTIEPLAN ENERGIEEFFICIENTIE EN VOOR STUDIES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.859 5.859 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5.859 5.859 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 5.859 5.859 0
2023 Opmaak - ontwerp 5.859 5.859 0 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4.547 4.547 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 4.547 4.547 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.547 4.547 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4.547 4.547 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.547 4.547 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.547 4.547 0 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf