< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIATotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 450.152 460.066

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 15.177 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 450.152 460.066 15.177 0 0
     TOTAAL: 52.067 57.565 0 0 0
     TOTAAL: 346.000 346.957 12.677 0 0
     TOTAAL: 49.066 52.525 2.500 0 0
     TOTAAL: 3.019 3.019 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.669
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 530.625
MUNTPUNT 5.766
PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 5.422
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 8.658

Totaal: 552.140


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam