< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIATotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 448.642 457.403

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 13.944 0 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 448.642 457.403 13.944 0 0
     TOTAAL: 52.231 57.619 0 0 0
     TOTAAL: 344.772 345.803 11.444 0 0
     TOTAAL: 48.620 50.962 2.500 0 0
     TOTAAL: 3.019 3.019 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD 1.639
DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 527.366
MUNTPUNT 6.039
PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT Niet van toepassing
VLAAMS-BRUSSEL FONDS 3.691
VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA 8.302

Totaal: 547.037


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam