< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.351.658 11.026.216

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.484.587 5.010 5.925.880

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.351.658 11.026.216 41.484.587 5.010 5.925.880
     TOTAAL: 78.119 79.028 3 78 0
     TOTAAL: 6.382.723 6.383.062 0 0 0
     TOTAAL: 52.176 52.176 26.858.347 100 0
     TOTAAL: 1.917.253 1.928.553 14.355.747 3.336 0
     TOTAAL: 2.036.252 2.036.252 268.495 0 5.925.880
     TOTAAL: 6.191 6.191 0 0 0
     TOTAAL: 41.018 40.920 1.103 169 0
     TOTAAL: 2.721.051 387.997 0 1.071 0
     TOTAAL: 113.614 108.776 892 256 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.689
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 177
DIESTSEPOORT 8.914
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 258.940
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.161
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.226
VITARE Niet van toepassing
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.386
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 195.703
VLAAMS WONINGFONDS 1.330.437
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 2.839.839

Totaal: 4.703.472


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam