< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.705.566 5.651.665

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 50.935.595 8.468 4.572.890

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.705.566 5.651.665 50.935.595 8.468 4.572.890
     TOTAAL: 93.265 91.673 15 329 0
     TOTAAL: 5.399 4.234 522.524 0 0
     TOTAAL: 404.957 405.524 33.080.598 2.475 0
     TOTAAL: 1.585.918 1.585.376 16.777.256 1.232 0
     TOTAAL: 2.878.303 2.878.288 443.533 0 4.572.890
     TOTAAL: 6.759 6.757 108.696 0 0
     TOTAAL: 70.542 69.895 1.220 159 0
     TOTAAL: 505.291 505.496 61 3.830 0
     TOTAAL: 151.664 100.988 1.692 443 0
     TOTAAL: 3.468 3.434 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 25.156
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 75
DIESTSEPOORT NV 11.252
DOMUS FLANDRIA Niet van toepassing
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN Niet van toepassing
INDOMI MET BASELINE THUIS IN SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET Niet van toepassing
MIJN HUIS Niet van toepassing
ONESTO WOONPUNT Niet van toepassing
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED (SARO) 1.363
VITARE Zie rekening
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD) 344.539
VLAAMS WONINGFONDS (VWF) - CV 2.050.752
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) 2.602.189

Totaal: 5.035.326


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam