< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.311.816 7.220.604

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 40.016.823 7.475 6.934.629

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 9.311.816 7.220.604 40.016.823 7.475 6.934.629
     TOTAAL: 75.895 77.804 3 78 0
     TOTAAL: 3.129.541 3.083.645 0 0 0
     TOTAAL: 113.857 113.857 26.239.609 100 0
     TOTAAL: 1.766.748 1.773.998 13.547.984 3.336 0
     TOTAAL: 1.631.803 1.631.803 227.522 0 6.934.629
     TOTAAL: 3.119 3.561 0 0 0
     TOTAAL: 41.095 40.891 1.103 169 0
     TOTAAL: 2.433.201 381.085 243 1.021 0
     TOTAAL: 113.355 110.758 359 2.771 0
     TOTAAL: 3.202 3.202 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.667
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
DIESTSEPOORT 9.281
DOMUS FLANDRIA 2.585
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 237.195
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.171
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.222
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 53.934
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 259.383
VLAAMS WONINGFONDS 849.059
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.137.470

Totaal: 4.568.143


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam