< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.770.113 4.750.506

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.086.097 3.335 2.926.478

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.770.113 4.750.506 41.086.097 3.335 2.926.478
     TOTAAL: 78.186 78.895 3 50 0
     TOTAAL: 539.474 539.178 0 0 0
     TOTAAL: 94.799 94.799 26.192.830 100 0
     TOTAAL: 1.850.774 1.855.374 14.623.147 1.807 0
     TOTAAL: 1.635.914 1.635.914 268.655 0 2.926.478
     TOTAAL: 3.119 3.088 0 0 0
     TOTAAL: 40.933 40.507 1.103 136 0
     TOTAAL: 2.410.357 393.114 0 986 0
     TOTAAL: 113.355 106.435 359 256 0
     TOTAAL: 3.202 3.202 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN 13.552
DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING 661
DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED 2.515
DIESTSEPOORT 9.253
DOMUS FLANDRIA 2.584
ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN 258.915
GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING 1.222
STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED 1.213
VITARE 0
VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT 52.589
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 211.811
VLAAMS WONINGFONDS 848.241
VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN 3.300.364

Totaal: 4.702.920


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam