< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.509.882 13.477.975

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.118 1.267 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.509.882 13.477.975 31.118 1.267 0
     TOTAAL: 139.158 139.327 3.967 681 0
     TOTAAL: 77.150 77.150 0 0 0
     TOTAAL: 197.069 197.723 120 0 0
     TOTAAL: 296.943 292.414 3.446 586 0
     TOTAAL: 5.647.315 5.654.851 0 0 0
     TOTAAL: 1.994.097 1.994.097 0 0 0
     TOTAAL: 4.334.651 4.337.399 0 0 0
     TOTAAL: 820.076 781.591 23.585 0 0
     TOTAAL: 3.423 3.423 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.377.436
CM - ZORGKAS VLAANDEREN 0
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 1.586
MOB ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN 0
OPGROEIEN REGIE 5.921.652
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 61.784
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.137.308
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.127.561
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 55
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 905.278
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing

Totaal: 13.532.660


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam