< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.058.032 15.712.680

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 73.916 1.351 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 16.058.032 15.712.680 73.916 1.351 0
     TOTAAL: 173.857 176.635 9 471 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 309.905 297.095 322 0 0
     TOTAAL: 580.725 361.572 50.179 880 0
     TOTAAL: 6.471.668 6.478.884 12 0 0
     TOTAAL: 2.617.498 2.414.028 0 0 0
     TOTAAL: 5.078.506 5.053.999 0 0 0
     TOTAAL: 817.442 922.049 23.394 0 0
     TOTAAL: 2.552 2.550 0 0 0
     TOTAAL: 5.879 5.868 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 4.140.051
CM - ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA) 5.044
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE Zie rekening
MOB ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN Niet van toepassing
NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
OPGROEIEN REGIE 6.726.204
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 77.108
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.220.637
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) 2.829.322
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG (VASGAZ) 109
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA) 943.179
VLAAMSE ZORGKAS Zie rekening
ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB Niet van toepassing

Totaal: 15.941.654


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam