< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.103.918 15.860.566

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 27.204 1.000 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 16.103.918 15.860.566 27.204 1.000 0
     TOTAAL: 176.569 177.069 5 545 0
     TOTAAL: 40.000 40.000 0 0 0
     TOTAAL: 295.106 295.478 220 0 0
     TOTAAL: 584.941 575.744 3.578 455 0
     TOTAAL: 6.452.829 6.457.927 7 0 0
     TOTAAL: 2.625.358 2.422.237 0 0 0
     TOTAAL: 5.034.408 5.036.517 0 0 0
     TOTAAL: 886.019 847.398 23.394 0 0
     TOTAAL: 3.044 2.552 0 0 0
     TOTAAL: 5.644 5.644 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 4.128.420
CM - ZORGKAS VLAANDEREN 0
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 5.046
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 1.632
NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN Niet van toepassing
OPGROEIEN REGIE 6.706.632
PRIVATE UITBETALINGSACTOREN 73.714
SOLIDARIS ZORGKAS, ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN 0
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.283.270
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2.840.539
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 109
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 896.374
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing
ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB Niet van toepassing

Totaal: 15.935.736


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam