< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.778.544 12.848.441

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.608 1.975 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.778.544 12.848.441 6.608 1.975 0
     TOTAAL: 187.011 189.255 3.417 758 0
     TOTAAL: 106.761 106.761 0 0 0
     TOTAAL: 167.829 177.842 120 0 0
     TOTAAL: 248.981 261.532 3.034 1.217 0
     TOTAAL: 5.385.842 5.389.655 37 0 0
     TOTAAL: 1.752.072 1.752.072 0 0 0
     TOTAAL: 4.070.927 4.167.787 0 0 0
     TOTAAL: 855.860 800.276 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.039.122
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 472
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 2.913
OPGROEIEN REGIE 5.649.898
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.065.712
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.818.493
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 104
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 909.204
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing

Totaal: 12.485.918


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam