< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.737.521 12.788.089

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.108 1.374 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.737.521 12.788.089 6.108 1.374 0
     TOTAAL: 189.415 189.972 3.417 722 0
     TOTAAL: 106.761 106.761 0 0 0
     TOTAAL: 167.885 171.181 120 0 0
     TOTAAL: 242.423 254.575 2.534 652 0
     TOTAAL: 5.306.407 5.309.995 37 0 0
     TOTAAL: 1.792.231 1.792.231 0 0 0
     TOTAAL: 4.067.071 4.163.924 0 0 0
     TOTAAL: 862.067 796.189 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 3.044.982
DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV) 586
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE 2.921
OPGROEIEN REGIE 5.514.723
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID 1.003.263
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1.819.863
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG 76
VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN 885.396
VLAAMSE ZORGKAS Niet van toepassing

Totaal: 12.271.810


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam