< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.165.542 1.189.924

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 25.420 339.144 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.165.542 1.189.924 25.420 339.144 0
     TOTAAL: 11.600 11.600 0 0 0
     TOTAAL: 17.255 17.314 80 6.907 0
     TOTAAL: 67.416 67.356 1.884 376 0
     TOTAAL: 574.465 574.800 1.068 15.977 0
     TOTAAL: 246.152 247.413 22.388 128.207 0
     TOTAAL: 171.435 182.882 0 187.143 0
     TOTAAL: 7.976 7.976 0 534 0
     TOTAAL: 65.928 77.268 0 0 0
     TOTAAL: 3.315 3.315 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 720.222
DAB GRONDFONDS 40.432
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.514
GRINDFONDS 6.849
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.661
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.049
RUBICONFONDS 28.692
TOERISME VLAANDEREN 128.486
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 278.678
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 175.808
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 186.764
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.387

Totaal: 1.698.542


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam