< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.476.430 1.412.123

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 31.444 412.043 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.476.430 1.412.123 31.444 412.043 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 68.916 68.876 2.470 376 0
     TOTAAL: 548.935 558.054 9.834 18.364 0
     TOTAAL: 390.681 407.117 18.984 145.225 0
     TOTAAL: 315.084 213.295 0 247.627 0
     TOTAAL: 72.053 72.053 0 451 0
     TOTAAL: 10.843 11.470 156 0 0
     TOTAAL: 66.501 77.841 0 0 0
     TOTAAL: 3.417 3.417 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT Niet van toepassing
COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL Niet van toepassing
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN Niet van toepassing
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE Niet van toepassing
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 681.600
DAB GRONDFONDS 38.953
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 7.964
GRINDFONDS 4.762
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.758
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 114.804
RUBICONFONDS 43.273
TOERISME VLAANDEREN 151.005
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 341.688
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 184.484
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 190.125
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 8.604

Totaal: 1.771.020


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam