< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.061.753 1.081.820

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 26.093 343.682 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.061.753 1.081.820 26.093 343.682 0
     TOTAAL: 40 40 0 0 0
     TOTAAL: 69.343 78.239 0 0 0
     TOTAAL: 3.887 3.887 0 0 0
     TOTAAL: 16.422 16.639 80 6.606 0
     TOTAAL: 5.860 5.860 0 534 0
     TOTAAL: 63.183 63.150 1.922 376 0
     TOTAAL: 605.197 592.626 655 21.315 0
     TOTAAL: 206.882 239.011 23.436 125.699 0
     TOTAAL: 87.684 79.113 0 189.152 0
     TOTAAL: 3.255 3.255 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 727.775
DAB GRONDFONDS 42.489
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.904
GRINDFONDS 9.272
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.652
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 111.072
RUBICONFONDS 28.692
TOERISME VLAANDEREN 132.063
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 275.040
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 187.880
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 187.211
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 9.086

Totaal: 1.723.136


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam