< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISMETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.010.940 1.037.562

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 29.872 347.456 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.010.940 1.037.562 29.872 347.456 0
     TOTAAL: 40 40 0 0 0
     TOTAAL: 69.223 77.604 0 0 0
     TOTAAL: 15.182 15.182 80 6.606 0
     TOTAAL: 5.846 5.846 0 474 0
     TOTAAL: 62.899 62.866 1.922 287 0
     TOTAAL: 561.067 562.513 560 22.661 0
     TOTAAL: 205.744 229.248 27.310 123.521 0
     TOTAAL: 87.684 81.008 0 193.907 0
     TOTAAL: 3.255 3.255 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND Niet van toepassing
DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS) 694.423
DAB GRONDFONDS 37.497
EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK 8.119
GRINDFONDS 8.793
MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN 3.533
OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ 108.178
RUBICONFONDS 22.680
TOERISME VLAANDEREN 119.966
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF 274.374
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 184.691
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ 182.691
VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT 7.637

Totaal: 1.652.582


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam