< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.940.523 13.956.765

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.951 144.859 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.940.523 13.956.765 4.951 144.859 0
     TOTAAL: 73.576 78.761 0 1.650 0
     TOTAAL: 137.909 127.909 0 0 0
     TOTAAL: 9.494.271 9.494.271 0 90.502 0
     TOTAAL: 2.261.244 2.263.994 0 100 0
     TOTAAL: 749.377 749.377 0 46.424 0
     TOTAAL: 1.059.948 1.049.942 2.370 5.427 0
     TOTAAL: 145.190 161.935 2.581 0 0
     TOTAAL: 5.788 13.226 0 756 0
     TOTAAL: 8.364 12.494 0 0 0
     TOTAAL: 4.856 4.856 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 422.637
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 354.993
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 231.251
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.216
MOEV 9.536
SCHOOL INVEST 158.367
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 268.515
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 24.504
TOPSPORTHAL GENT Niet van toepassing
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.445.457
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.741
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 4.884
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.857
VZW DE RAND 12.503

Totaal: 5.939.461


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam