< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.150.864 13.140.277

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 146.751 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.150.864 13.140.277 2.315 146.751 0
     TOTAAL: 85.591 72.776 0 1.650 0
     TOTAAL: 69.937 69.937 0 0 0
     TOTAAL: 9.026.058 9.026.058 0 81.754 0
     TOTAAL: 2.061.957 2.061.957 0 108 0
     TOTAAL: 737.656 737.656 0 54.798 0
     TOTAAL: 1.002.176 979.767 2.315 7.685 0
     TOTAAL: 147.919 164.426 0 0 0
     TOTAAL: 6.460 10.460 0 756 0
     TOTAAL: 8.398 12.528 0 0 0
     TOTAAL: 4.712 4.712 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 366.682
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 338.481
DE RAND 11.671
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 204.729
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES 1.105
MOEV 9.206
SCHOOL INVEST 165.731
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 223.271
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 7.814
UHASSELT PLUS Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 4.098.309
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD 1.792
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 5.335
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.314

Totaal: 5.437.440


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam