< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 13.007.238 13.019.119

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.828 129.148 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.007.238 13.019.119 2.828 129.148 0
     TOTAAL: 70.912 70.897 0 1.650 0
     TOTAAL: 77.333 77.333 0 0 0
     TOTAAL: 8.968.780 8.968.780 0 65.983 0
     TOTAAL: 2.008.219 2.015.152 0 141 0
     TOTAAL: 720.788 716.134 0 55.767 0
     TOTAAL: 984.228 985.847 2.828 4.851 0
     TOTAAL: 139.069 162.910 0 0 0
     TOTAAL: 26.821 10.978 0 0 0
     TOTAAL: 6.460 6.460 0 756 0
     TOTAAL: 4.628 4.628 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 380.340
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 284.479
DE RAND 12.459
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 224.282
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV 8.179
SCHOOL INVEST 63.656
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
SPORT VLAANDEREN 218.611
SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER 15.666
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 3.922.195
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 36.413
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.098

Totaal: 5.169.378


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam