< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.128.569 4.134.167

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 922 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.128.569 4.134.167 922 618 0
     TOTAAL: 68.957 68.924 2 618 0
     TOTAAL: 94.216 95.813 100 0 0
     TOTAAL: 54.105 54.105 0 0 0
     TOTAAL: 3.906.588 3.910.622 820 0 0
     TOTAAL: 4.703 4.703 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 76.823
DAB AUDIT VLAANDEREN 735
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 19.056
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 96.614


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam