< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.830.705 4.862.145

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 6.972 888 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.830.705 4.862.145 6.972 888 0
     TOTAAL: 87.899 87.930 3.631 591 0
     TOTAAL: 130.530 142.642 1.028 0 0
     TOTAAL: 49.893 50.123 0 0 0
     TOTAAL: 4.556.913 4.576.023 2.313 297 0
     TOTAAL: 5.470 5.427 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 83.163
DAB AUDIT VLAANDEREN 651
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 28.460
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Zie rekening
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Zie rekening
VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT (VMRI) 4.900

Totaal: 117.174


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam