< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.381.440 4.385.726

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 735 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.381.440 4.385.726 735 618 0
     TOTAAL: 71.820 72.645 5 618 0
     TOTAAL: 98.357 98.605 100 0 0
     TOTAAL: 56.902 56.902 0 0 0
     TOTAAL: 4.149.514 4.152.727 630 0 0
     TOTAAL: 4.847 4.847 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 91.528
DAB AUDIT VLAANDEREN 762
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 24.123
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 116.413


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam