< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.742.578 4.742.561

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.477 748 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.742.578 4.742.561 4.477 748 0
     TOTAAL: 79.308 79.454 3.848 748 0
     TOTAAL: 122.947 121.357 100 0 0
     TOTAAL: 100.012 100.012 0 0 0
     TOTAAL: 4.435.000 4.436.427 529 0 0
     TOTAAL: 5.311 5.311 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 96.680
DAB AUDIT VLAANDEREN 612
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.345
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 113.637


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam