< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.371.502 4.377.137

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 735 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.371.502 4.377.137 735 618 0
     TOTAAL: 70.883 71.708 5 618 0
     TOTAAL: 97.185 98.782 100 0 0
     TOTAAL: 56.893 56.893 0 0 0
     TOTAAL: 4.141.694 4.144.907 630 0 0
     TOTAAL: 4.847 4.847 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 89.089
DAB AUDIT VLAANDEREN 739
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 21.166
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 110.994


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam