< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.944.753 4.072.281

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.520 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.944.753 4.072.281 1.520 618 0
     TOTAAL: 65.154 65.406 2 618 0
     TOTAAL: 87.711 88.635 100 0 0
     TOTAAL: 49.594 49.714 0 0 0
     TOTAAL: 3.737.675 3.863.907 1.418 0 0
     TOTAAL: 4.619 4.619 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 74.322
DAB AUDIT VLAANDEREN 885
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.196
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 91.403


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam