< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.936.608 4.071.112

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.442 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.936.608 4.071.112 1.442 618 0
     TOTAAL: 64.049 64.001 2 618 0
     TOTAAL: 82.469 84.651 100 0 0
     TOTAAL: 48.853 48.973 0 0 0
     TOTAAL: 3.736.618 3.868.868 1.340 0 0
     TOTAAL: 4.619 4.619 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 62.591
DAB AUDIT VLAANDEREN 863
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 15.769
SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL Niet van toepassing
TOEGANKELIJK VLAANDEREN Niet van toepassing

Totaal: 79.223


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam