< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.930.081 5.712.540

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 304.600 35.503 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.930.081 5.712.540 304.600 35.503 0
     TOTAAL: 40.425 40.423 1.064 586 0
     TOTAAL: 32.392 31.697 0 198 0
     TOTAAL: 887.454 812.236 67.055 31.579 0
     TOTAAL: 788.779 680.039 0 0 0
     TOTAAL: 324.471 324.471 107 0 0
     TOTAAL: 10.182 10.308 0 0 0
     TOTAAL: 38.377 38.712 2.759 77 0
     TOTAAL: 5.564 4.282 0 0 0
     TOTAAL: 2.870.149 2.860.940 231.036 1.000 0
     TOTAAL: 518.022 518.678 131 0 0
     TOTAAL: 240.889 240.889 0 0 0
     TOTAAL: 63.367 63.367 2.448 198 0
     TOTAAL: 94.909 71.397 0 1.865 0
     TOTAAL: 5.503 5.503 0 0 0
     TOTAAL: 4.891 4.891 0 0 0
     TOTAAL: 4.707 4.707 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 28.537
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 53.215
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 4.163
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Niet van toepassing
FLANDERS FUTURE TECHFUND 46.138
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 14.482
FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN 1.076.035
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 460.328
GIGARANT 14.119
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 134.998
PMV GROEP 541.860
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.320
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 205.861
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 14.548
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 44.027
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 983.724
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 190.498
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 227.690

Totaal: 4.047.543


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam