< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.027.727 5.988.216

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 37.956 59.153 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.027.727 5.988.216 37.956 59.153 0
     TOTAAL: 39.743 39.741 964 576 0
     TOTAAL: 11.713 12.517 0 200 0
     TOTAAL: 758.982 740.714 10.000 25.938 0
     TOTAAL: 657.519 624.916 0 0 0
     TOTAAL: 315.517 329.635 105 0 0
     TOTAAL: 10.127 10.975 0 0 0
     TOTAAL: 31.827 32.162 5.241 100 0
     TOTAAL: 42.870 41.365 0 0 0
     TOTAAL: 3.012.035 3.017.411 13.748 30.046 0
     TOTAAL: 571.344 572.922 470 0 0
     TOTAAL: 388.684 388.663 4.980 0 0
     TOTAAL: 62.902 62.909 2.448 196 0
     TOTAAL: 109.506 98.814 0 2.097 0
     TOTAAL: 5.488 5.488 0 0 0
     TOTAAL: 4.847 5.361 0 0 0
     TOTAAL: 4.623 4.623 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 30.335
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 62.916
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 2.698
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 4.774
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 14.540
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Niet van toepassing
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 452.513
GIGARANT 12.336
HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS 970.548
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 180.876
NLC BIS Niet van toepassing
PMV GROEP 1.101.201
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.886
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN 71.615
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 212.546
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 15.418
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 65.254
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 951.404
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 192.724
VLAAMSE MILIEUHOLDING 0
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 223.963

Totaal: 4.573.547


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam