< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.675.032 5.599.838

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20.645 28.308 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 5.675.032 5.599.838 20.645 28.308 0
     TOTAAL: 39.614 39.612 959 559 0
     TOTAAL: 14.063 43.866 0 200 0
     TOTAAL: 749.829 658.086 10.000 24.360 0
     TOTAAL: 662.748 628.554 0 0 0
     TOTAAL: 309.982 324.277 105 0 0
     TOTAAL: 10.155 11.578 0 0 0
     TOTAAL: 30.701 31.036 5.186 100 0
     TOTAAL: 35.695 34.413 0 0 0
     TOTAAL: 2.692.213 2.706.431 1.782 800 0
     TOTAAL: 575.913 577.735 388 0 0
     TOTAAL: 387.531 387.507 0 0 0
     TOTAAL: 62.787 62.794 2.225 192 0
     TOTAAL: 88.811 78.438 0 2.097 0
     TOTAAL: 5.496 5.496 0 0 0
     TOTAAL: 4.871 5.392 0 0 0
     TOTAAL: 4.623 4.623 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 24.779
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK 51.252
ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN Niet van toepassing
FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR 2.693
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 3.279
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 11.029
FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN Niet van toepassing
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 439.246
GIGARANT 13.509
HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS 787.026
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 141.610
NLC BIS Niet van toepassing
PMV GROEP 576.254
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.924
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN 70.260
VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 202.564
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 11.997
VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS 55.825
VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 966.268
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 170.565
VLAAMSE MILIEUHOLDING 83.637
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 118.968

Totaal: 3.738.685


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam