< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.026.854 1.031.576

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 23.507 12.138 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.026.854 1.031.576 23.507 12.138 0
     TOTAAL: 68.344 70.064 456 26 0
     TOTAAL: 402.450 401.750 0 406 0
     TOTAAL: 73.303 73.303 116 755 0
     TOTAAL: 500 500 0 0 0
     TOTAAL: 9.113 9.113 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 72.514 73.385 918 0 0
     TOTAAL: 203.264 207.949 21.789 10.734 0
     TOTAAL: 9.211 9.211 228 5 0
     TOTAAL: 22.239 22.556 0 200 0
     TOTAAL: 57.983 55.812 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 99.276 99.276 0 0 0
     TOTAAL: 2.256 2.256 0 0 0
     TOTAAL: 4.852 4.852 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.275
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.017
DAB DOCUMENTBEHEER 16.374
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.678
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 885
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 2.482
DESINGEL 8.412
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 79.205
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 801
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 13.468
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.570
LITERATUUR VLAANDEREN 13.839
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.047
OPERA BALLET VLAANDEREN 51.567
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 27.378
TOPSTUKKENFONDS 3.257
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 73.851
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 29.367
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 27.911
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 21.133
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 431.517


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam