< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.217.120 1.218.279

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 16.826 13.363 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.217.120 1.218.279 16.826 13.363 0
     TOTAAL: 69.009 85.002 3.299 588 0
     TOTAAL: 464.537 464.479 0 241 0
     TOTAAL: 84.288 83.685 197 864 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 11.286 11.620 0 5 0
     TOTAAL: 693 805 0 0 0
     TOTAAL: 92.154 105.855 855 0 0
     TOTAAL: 251.207 225.132 12.342 11.022 0
     TOTAAL: 12.040 10.566 133 0 0
     TOTAAL: 26.571 25.843 0 643 0
     TOTAAL: 85.097 85.097 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 803 791 0 0 0
     TOTAAL: 5.009 4.978 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 15.836
BEHEER KUNSTSITE Zie rekening
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.175
DAB DOCUMENTBEHEER 1.373
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.679
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 963
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 3.386
DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.987
DESINGEL - VZW 9.990
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN (EV DV) 146.897
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN (EV KMSKA) 463
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN - VZW 27.436
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Zie rekening
LITERATUUR VLAANDEREN 13.305
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (M HKA) - VZW 8.747
OPERA BALLET VLAANDEREN - VZW 59.696
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) 29.177
TOPSTUKKENFONDS 9.689
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE - FIT) 97.581
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) - VZW 33.873
VLAAMS DATANUTSBEDRIJF (DNB) - NV 14.345
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL (VLAANDEREN CONNECT.) 43.078
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Zie rekening
VVOB 21.813
Z33 Zie rekening

Totaal: 610.489


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam