< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.240.299 1.215.813

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 14.709 13.947 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.240.299 1.215.813 14.709 13.947 0
     TOTAAL: 70.209 69.639 1.299 26 0
     TOTAAL: 466.565 466.166 0 357 0
     TOTAAL: 81.091 81.091 41 460 0
     TOTAAL: 17.391 12.926 0 0 0
     TOTAAL: 21.228 21.228 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 89.203 87.143 947 0 0
     TOTAAL: 254.895 236.741 12.269 12.887 0
     TOTAAL: 9.564 9.564 153 5 0
     TOTAAL: 22.370 22.687 0 200 0
     TOTAAL: 83.925 84.770 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 114.426 114.426 0 0 0
     TOTAAL: 2.481 2.481 0 0 0
     TOTAAL: 5.402 5.402 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 21.390
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 29.487
DAB DOCUMENTBEHEER 1.331
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.686
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 877
DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN 40.000
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 3.093
DESINGEL 9.602
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 94.312
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 246
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 20.520
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.584
LITERATUUR VLAANDEREN 11.196
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 8.401
OPERA BALLET VLAANDEREN 54.341
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 29.083
TOPSTUKKENFONDS 3.254
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 98.413
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 30.948
VLAAMS DATANUTSBEDRIJF 5.665
VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Niet van toepassing
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 35.380
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 24.208
Z33 Niet van toepassing

Totaal: 528.017


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam