< Start

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.015.981 1.023.919

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20.043 8.838 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.015.981 1.023.919 20.043 8.838 0
     TOTAAL: 69.920 71.640 456 26 0
     TOTAAL: 396.532 395.832 0 406 0
     TOTAAL: 72.725 72.725 114 755 0
     TOTAAL: 500 500 0 0 0
     TOTAAL: 10.200 10.200 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 75.662 76.533 823 0 0
     TOTAAL: 193.099 197.784 18.422 7.434 0
     TOTAAL: 9.273 9.273 228 5 0
     TOTAAL: 22.239 22.556 0 200 0
     TOTAAL: 57.898 58.943 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 99.276 99.276 0 0 0
     TOTAAL: 2.256 2.256 0 0 0
     TOTAAL: 4.852 4.852 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA 19.017
BEHEER KUNSTSITE Niet van toepassing
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.035
DAB DOCUMENTBEHEER 13.032
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.698
DAB FRANS MASEREEL CENTRUM 856
DAB KASTEEL VAN GAASBEEK 1.844
DESINGEL 8.652
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 70.710
EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 880
KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 13.929
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN Niet van toepassing
LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN 3.441
LITERATUUR VLAANDEREN 12.739
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 7.980
OPERA BALLET VLAANDEREN 49.834
SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 26.210
TOPSTUKKENFONDS 3.403
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 68.574
VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 28.823
VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL 26.935
VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP Niet van toepassing
VVOB 19.558

Totaal: 405.150


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam